عصر پنج شنبه ۲۱ مردادماه سومین شورای اداری شهرستان املش با حضور نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 

عباسی سومین جلسه شورای اداری املش (1) علی امیدوار سومین جلسه شورای اداری املش (3) سومین جلسه شورای اداری املش (4) سومین جلسه شورای اداری املش (5) سومین جلسه شورای اداری املش (6) فرمانداریسومین جلسه شورای اداری املش (7) مرضیه عسکری و وحید طاهری سومین جلسه شورای اداری املش (8) سومین جلسه شورای اداری املش (9) عباسی سومین جلسه شورای اداری املش (10) سومین جلسه شورای اداری املش (11) سرهنگ پاسدار احمد وکیل صادقی سومین جلسه شورای اداری املش (12) حسین زاده سومین جلسه شورای اداری املش (13) جانعلی پور سومین جلسه شورای اداری املش (14) عباسی سومین جلسه شورای اداری املش (15) سومین جلسه شورای اداری املش (16) سومین جلسه شورای اداری املش (17) سومین جلسه شورای اداری املش (18) سومین جلسه شورای اداری املش (19) قنبری میراث سومین جلسه شورای اداری املش (20) سومین جلسه شورای اداری املش (21) محمودی سومین جلسه شورای اداری املش (22) سومین جلسه شورای اداری املش (23) حسین زاده درویش سومین جلسه شورای اداری املش (24) سومین جلسه شورای اداری املش (25) تاباری سومین جلسه شورای اداری املش (26) عباسی برزگر سومین جلسه شورای اداری املش (27) عباسی محمودی سومین جلسه شورای اداری املش (28) عباسی محمودی سومین جلسه شورای اداری املش (29) سومین جلسه شورای اداری املش (30) سومین جلسه شورای اداری املش (31)

اشتراک این خبر در :