تابلوی ورودی ۱۵ روستای جنوبی شهرستان املش طراحی و برای چاپ و نصب آماده گردید.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، تابلوی ورودی ۱۵ روستای جنوبی شهرستان املش طراحی و برای چاپ و نصب آماده گردید.

 

این روستا ها شامل : حاجی آباد ، آفتاب خورتاب ،سیامرزگوابر ،شندربالنگه ، جورکاسر، کلانسرا ، دعویلات، هردوآب، یوسف آباد،توشه میان، یاعلی گوابر، پیلدره ، شیشارستان ، پیلجه ،شیردره می باشد.

تابلوی ورودی روستاهای املش جنوبی

اشتراک این خبر در :