عصر روز گذشته بانک تجارت  با نصب پرده ای جلوی شعبه املش از تعطیلی این شعبه خبرداد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، عصر روز گذشته بانک تجارت با نصب پرده نوشته ای از تعطیلی شعبه املش خبرداد  و از همشهریان جهت پرداخت اقساط و سایر امور به  به شعبه شهرستان رودسر مراجعه کنند.

بانک تجارت املش

 

اشتراک این خبر در :