برخورد رعد و برق به سقف محل نگهداری دام در یکی از روستاهای رانکوه خسارت ۲۵۰ میلیون ریالی برجا گذاشت.

 

صاعقهبه گزارش خبرنگار املش ما ، سحرگاه چهارشنبه برخورد صاعقه به سقف محل نگهداری دام در روستای هلوسرای سفلی از توابع بخش رانکوه املش موجب تلف شدن سه راس دام شد.

 

این گزارش حاکیست ۲ دام تلف شده شیری بودند و دیگری ۸ ماهه آبستن بود که در مجموع دامدار  ۲۵۰ میلیون ریال ضرر دید.

 

این دامدار هلوسرایی۱۰  راس گاو نگهداری می شد که فقط همان سه راس تلف شده اند و مابقی آسیبی ندیده اند.

اشتراک این خبر در :