صبح ۳۱ تیرماه  با حضور فرماندار ، رئیس جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسئولین شهرستانی اولین خوشه های طلایی برنج در املش برداشت شد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح ۳۱ تیرماه  با حضور فرماندار ، رئیس جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسئولین شهرستانی اولین خوشه های طلایی برنج در روستای تازه آباد نرکه املش در شالیزار ابراهیم قربانی برداشت شد.

 

 

در شهرستان املش ۸هزار شالیکار در ۸۵۰هکتار از شالیزارهای شهرستان فعالیت دارند وهمچنین ۳۲ کارخانه شالیکوبی کار تبدیل شلتوک به برنج را انجام میدهند.

 

برداشت برنج توسط فرماندار برداشت برنج توسط مسئولین املش برداشت برنج فرماندار برداشت برنج

اشتراک این خبر در :