در ادامه نهضت آسفالت ۵ خیابان و کوچه املش توسط شهرداری این شهر آسفالته شد .

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، روز گذشته در ادامه نهضت آسفالت ، شهرداری املش،  تسطیح و روکش آسفالت ، جدول گذاری و ساخت پیاده رو در خیابان های رسالت،شریعت ، هاشمی نژاد ، مهارت وقسمت بلوار آزادگان در دستور کار خود قرار داد.

 

 

آسفالت شهری (1) آسفالت شهری (2) آسفالت شهری (3) آسفالت شهری (4) آسفالت شهری (5) آسفالت شهری (6) آسفالت شهری (7) آسفالت شهری (8) آسفالت شهری (9) آسفالت شهری (10)

اشتراک این خبر در :