در ادامه برنامه های نهضت آسفالت شهرداری املش ، صبح امروز خیابان شهید عباس پور از سه راهی برق تا سه راه میانمحله آسفالت شد.

 

به گزارش خبرنگار املش ما ، شهرداری املش در ادامه نهضت آسفالت ، خیابان شهید عباس پور از سه راه اداره برق تا سه راه میان محله را آسفالت کرد.

 

آسفالت خیابان شهید عباسپور1 آسفالت خیابان شهید عباسپور4 آسفالت خیابان شهید عباسپور3 آسفالت خیابان شهید عباسپور2

 

 

اشتراک این خبر در :