عصر روز گذشته کاروان راهیان نور شهرستان املش به استعداد ۹۹ بسیجی در قالب ۲ دستگاه اتوبوس جهت بازدید از مناطق عملیاتی شمالغرب کشور اعزام شدند.

 

سرهنگ پاسدار داریوش خوشحال در حاشیه اعزام کاروان راهیان نور به خبرنگار املش ما گفت : کاروان راهیان نور شهرستان املش به استعداد ۹۹ بسیجی در قالب ۲ دستگاه اتوبوس جهت بازدید از مناطق عملیاتی شمالغرب کشور اعزام شدند.

 

فرمانده سپاه ناحیه املش افزود: این کاروان به مدت ۵ روز از مناطق جنگی پاوه ، پادگان ابوذر ، عملیات مرصاد ، بازی دراز ، سرپل ذهاب و قصر شیرین بازدید خواهند نمود.

کاروان راهیان نوراملش شمالغرب کشور 1 کاروان راهیان نوراملش شمالغرب کشور 2 کاروان راهیان نوراملش شمالغرب کشور 3 کاروان راهیان نوراملش شمالغرب کشور

اشتراک این خبر در :