شهبازی یکی از بزرگ شاعران گیلان که با استفاده از واژگان اصیل و شیرین سنت و فرهنگ گیلان زمین را در قالب طنز اجتماعی و انسان های معاصر و گاه از زبان حیوانات اشعاری ناب میسراید.

 

به گزارش املش ما شهبازی یکی از بزرگ شاعران گیلان که با استفاده از واژگان اصیل و شیرین سنت و فرهنگ گیلان زمین را در قالب طنز اجتماعی و انسان های معاصر و گاه از زبان حیوانات اشعاری ناب میسراید.

قاسم شهبازی متولد ۱۳۴۱ از منطقه اشکورات میباشد.

اشتراک این خبر در :