صبح امروز با اولین دیدار مردمی  اسداله عباسی نماینده مردم رودسر و املش جهت بررسی و پیگیری مشکلات توسعه و عمران در شهرداری املش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، اسداله عباسی صبح امروز در شهرداری املش حضور پیدا نمود و به بررسی مشکلات عمرانی و توسعه شهری پرداخت.

 

در این دیدار مردمی که در اتاق شهردار املش برگزار شد ، اعضاء شورای شهر املش نیز حضور داشتند.

اشتراک این خبر در :