روز گذشته کامیون حامل چوب جنگلی در منطقه های دشت املش بدلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه واژگون شد .

به گزارش خبرنگار املش ما روز گذشته کامیون حامل چوب جنگلی بدلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه در منطقه هالی دشت واژگون شد.

 

 

اشتراک این خبر در :