شانزدهمین شب مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرستان املش ادامه یافت و تیم هایی که به مرحله بعدی راه یافتند مشخص شد.

بازی فوتسال جام رمضانبه گزارش خبرنگار املش ما ، شامگاه جمعه مسابقات فوتسال جام رمضان در باشگاه شهدای سرچور  املش ادامه پیدا نمود و تیم های راه یافته به مرحله بعدمشخص شدند.

 

بازی اول :

طول لات آزارکی رحیم آباد ۴ – ۲ فست فود تیک کیازنیک

 

بازی دوم

فروشگاه حاتم ۲- ۳ حبیبی مشکله

 

بازی سوم

اشرفی تابستان نشین ۱ – ۵ مهدی علیپور اطاقور

 

بازی چهارم

صنعت گاز سرچور ۴  – ۱ سیف الهی کهنه گویه

 

اشتراک این خبر در :