شامگاه پنج شنبه محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی حاج ابراهیم فلاح تبسم چهره در مسجد پنج تن آل عبای کیازنیک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، شامگاه پنج شنبه محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی در مسجد پنج تن آل عبای کیازنیک برگزار شد.

در این محفل نورانی حاج ابراهیم فلاح تبسم چهره آیاتی از کلام الله مجید را قرائت نمود.

اشتراک این خبر در :