کد خبر: 68008

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۱۳:۰۰

بانک ها نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند

مدیرعامل بانک انصار جهت گیری بانک های کشور برای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی را امری مهم برشمرد و افزود: سیستم نظارت و کنترل یک مؤلفه‌ مؤثر در استحکام درونی شبکه بانکی است. به گزارش املش ما ، به نقل از روابط عمومی بانک انصار در آیین اهدای جوایز پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری بخش خصوصی […]

مدیرعامل بانک انصار جهت گیری بانک های کشور برای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی را امری مهم برشمرد و افزود: سیستم نظارت و کنترل یک مؤلفه‌ مؤثر در استحکام درونی شبکه بانکی است.

به گزارش املش ما ، به نقل از روابط عمومی بانک انصار در آیین اهدای جوایز پنجمین دوره مدیریت سلامت اداری بخش خصوصی کشور که با حضور غلامرضا کاتب عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رخشنده رو معاون طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضاییه برگزار شد ابراهیمی مدیرعامل بانک‌انصار در سخنانی ارتقای سامانه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک – به عنوان یک سامانه پیش نگر- اقدامات ساختاری، توجه به سرمایه‌های‌انسانی و اعمال نظارت‌وکنترل‌های دقیق داخلی را عمده‌ترین عوامل حفظ سلامت اداری این بانک و زمینه ساز کسب مقام نخست در کشور دانست. 13950303142605547753794

ابراهیمی سلامت اداری را پیش نیاز اجرای اقتصادمقاومتی در نظام بانکی قلمداد و در تشریح خصوصیات اقتصادمقاومتی، استحکام درونی بانکها، انطباق شاخصها و مولفه های استحکام درونی با شاخصهای ارزیابی سلامت اداری، بررسی نظام کنترل و  نظارت بانک، تبیین سیستم نظارت و کنترل مبتنی بر ریسک و تشریح حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و نتایج آن گفت: انجام عملیات بانکداری منطبق براهداف و سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی باعث توسعه رقابت پذیری و پاسخگویی به نیازهای بخش واقعی اقتصاد، همراه با ایجاد شرایط پایداری در برابر تکانه های داخلی و خارجی خواهد شد.

ابراهیمی جهت گیری بانک های کشور برای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی را امری مهم برشمرد و افزود: سیستم نظارت و کنترل یک مؤلفه‌ مؤثر در استحکام درونی شبکه بانکی  است.

مدیرعامل بانک انصار در ادامه با تشریح نحوه انطباق محورهای سلامت اداری و مولفه های استحکام درونی در بانکها خاطر نشان کرد: سامانه یکپارچه نظارت و کنترل مبتنی بر ریسک و مراحل اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، به عنوان ابزارهایی کارآمد در حفظ سلامت اداری در راستای تحقق بانک مقاوم از موضوعاتی است که بایستی مورد اهتمام قرارگیرد.

رییس شورای عالی اقتصادمقاومتی بانک انصار سپس ارتقای سامانه یکپارچه نظارت وکنترل مبتنی بر ریسک به یک “سامانه پیش‌نگر” را یک ره آورد مبارک برای بانک انصار دانست و تصریح کرد: تبیین نسبت این سامانه پیش نگر با سامانه ارزیابی ریسک کنترل ها؛ سامانه های مبارزه با پولشویی، رسیدگی به شکایات، رسیدگی به تخلفات، بازرسی، نظارت سیستمی و  حسابرسی داخلی، بانک جامع کنترل‌ها و بانک ریسک‌ها از مقوله‌هایی است که بایستی مورد توجه دائمی قرار گیرد.

ابراهیمی در پایان، تهیه داشبورد جامع وارزیابی ریسک کنترل ها،  به روز رسانی متمرکز چک لیست ها،  ارتباط یافته ها و بندهای بازرسی و حسابرسی به کارکنان، امکان داده کاوی، تجزیه و تحلیل مناسب یافته ها و تقویت نظام کنترلی را از جمله نتایج حاصل از استقرار سامانه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک انصار برشمرد که به کسب مقام برتر این بانک در حوزه سلامت اداری کشور انجامیده است.

خاطرنشان می شود که جشنواره جایزه مدیریت سلامت اداری به منظور تحقق فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و اجرای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه بافساد سازمان ملل متحد و مقررات ارتقای سلامت اداری و پیشگیری و مبارزه با رشوه و فساد در دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی برگزار گردید.

بانک‌انصار برای پنجمین‌بار پیاپی، عالی‌ترین جایزه مدیریت سلامت‌اداری کشور را به دست آورد./تسنیم

ارسال دیدگاه

کسب درآمد