در جلسه مشورتی که عصر شنبه در املش برگزار شد ، باقر پیلوا به عنوان مسئول دفتر نماینده مجلس در شهرستان املش منصوب شد.

 

باقرپیلوابه گزارش خبرنگار املش ما، عصر شنبه در جلسه مشورتی که در شهر املش برگزار شده بود ، باقر پیلوا به عنوان مسئول دفتر نماینده مجلس در شهرستان املش منصوب و معرفی شد.

باقر پیلوا در کارنامه خود  معاونت پرورشی وتربیت بدنی آموزش و پرورش املش را برعهده داشت.

پیش از این اسماعیل صفری بعنوان رئیس دفتر رودسر و عبدالحسین اسماعیلی رابط دوشهرستان (اسدالله عباسی) نماینده مجلس معرفی شده بودند.

 

اشتراک این خبر در :