یکی از  فعالیت های عمرانی شهردار املش ، ادامه نهضت آسفالت در این شهر بوده است که تاکنون بسیاری از کوچه ها را آسفالت نموده است.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بابک ریحانی در ادامه فعالیت های عمرانی خود در شهرداری املش، اقدام به آسفالت بسیاری از کوچه های این شهر نموده است .

در ادامه این نهضت ، آسفالت  کوچه بزرگ صدرا درشیخ علی محله ،  کوچه شقایق و کوچه بزرگ دلیری انجام شده است.

 

اشتراک این خبر در :