مسابقات جام رمضان شهرستان املش با سه بازی در شب پنجم دنبال شد و تیم های مهدی علیپور اطاقور،شهدای امام و صنعت گاز سرچور توانستند رقبای خود را شکست دهند.

تیم های شب چهارمبه گزارش خبرنگار املش ما ، مسابقات جام رمضان شهرستان املش با سه بازی در شب پنجم دنبال شد و تیم های مهدی علیپور اطاقور،شهدای امام و صنعت گاز سرچور توانستند رقبای خود را شکست دهند.

مهدی علیپور اتاقور۴ – ۱ شهدای کیازنیک

شهدای امام ۵ – ۰ برند اسپرت لنگرود (رده نوجوانان)

صنعت گاز سرچور ۳- ۱ مرغ ماکیان آسیاب سران

 

اشتراک این خبر در :