رئیس اداره چای املش از برداشت ۹۱۰۰ تن برگ سبز چای در چین اول خبرداد.

باغ چای 2محمدعیسی طالبی در گفتگو با خبرنگار املش ما اظهار داشت: ۹۱۰۰ تن برگ سبز چای در چین اول شهرستان املش برداشت شده است که ۶۹۰۰ تن آن درجه یک و ۲۲۰۰ تن نیز برگ سبز درجه دو را تشکیل میدهد.

رئیس اداره چای املش افزود: باتوجه به مطلوب بودن آب و هوا و بهزراعی توسط چایکاران ، افزایش ۲۰درصدی تولید چای را نسبت به سال گذشته داشتیم و تاکنون بیش از ۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهای برگ سبز چای پرداخت نموده ایم.

وی خاطرنشان کرد: قیمت تضمینی برگ سبز چای درجه یک نسبت به سال گذشته ۱۲درصد و درجه دو ۱۳درصد افزایش داشته و از ۲۲ خرداد کشاورزان چایکار برداشت چین دوم را آغاز خواهند نمود.

به گزارش خبرنگار ما ، ۳۲ کارخانه چایسازی کار تحویل برگ سبز را برعهده دارد.

اشتراک این خبر در :