صبح امروز حسین اسماعیلیان در ادامه بازدید از پروژه های راه روستایی به سفیدداربن و بالنگه رفت و از چگونگی اجرای آن ها بازدید نمود.

به گزارش خبرنگار املش ما ، فرماندار املش در ادامه بازدید از پروژه های راه روستایی به سفید داربن و بالنگه رفت و از چگونگی اجرای آن ها بازدید نمود.

در این بازدید ها که رئیس راه و شهرسازی،  بنیاد مسکن و بخشدار مرکزی حضور داشتند، فرماندار املش از حمایت های خود جهت تسریع این پروژه خبر داد.

اشتراک این خبر در :