بنا به گفته اهالی بامداد شنبه ۱۵ خرداد فرد یا افرادی با ورود به  بقعه آقا سید خلر روستای خرشتم اقدام به نبش قبر و تخریب آرامگاه نمودند.

حفاری مزار در روستای خرشتمبه گزارش خبرنگار املش ما، بنا به گفته اهالی بامداد شنبه ۱۵ خرداد فرد یا افرادی با ورود به  بقعه آقا سید خلر روستای خرشتم اقدام به نبش قبر و تخریب آرامگاه نمودند.

اهالی که صبح شنبه مطلع از واقعه شدند ، ماجرا را به اطلاع مقامات انتظامی شهرستان املش رساندند.

به گزارش خبرنگارما ، ماجرا در دست بررسی است و درصورت اطلاعات بیشتر به اطلاع بینندگان خواهیم رساند.

روستای خرشتم در سه کیلومتری املش قرار دارد و دارای ۲۵۰ خانوار جمعیت می باشد

 

اشتراک این خبر در :