عصر امروز با ورود سامانه بارش زا به منطقه ، برخی از روستاهای ارتفاعات شهرستان های رودسر و املش شاهد بارش تگرگ بودند.

به گزارش خبرنگار املش ما ، تغییر ناگهانی عصر امروز در منطقه که همراه رعد و برق و بارش باران در جلگه بود ، در برخی روستاهای ییلاقی املش بصورت تگرگ برزمین نشست.

این گزارش حاکیست ،در روستا تماجان بخش رانکوه بارش تگرگ ۱۰ سانت برزمین نشسته بود .

همچنین از گرمابدشت اشکورات شهرستان رودسر گزارش میرسد ، بارش دانه های تگرگ که به اندازه میوه گیلاس بود  زمین را سفید پوش نموده است.

بارش تگرگ

تگرگ

اشتراک این خبر در :