در راستای اجرای صحیح دستور العمل ابلاغی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان ۵ مکان ورزشی شهرستان املش را از طریق مزایده واگذار می نمایند.

به گزارش املش ما در راستای اجرای صحیح دستور العمل ابلاغی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان ۵ مکان ورزشی شهرستان املش را از طریق مزایده واگذار می نمایند.

متقاضیان جهت شرکت در این مزایده باید تا تاریخ ۱۲ خرداد به رشت دبیرخانه ماده ۸۸ اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان مراجعه نمایند.

براساس گزارش خبرنگار ما ، سالن ورزشی شهدای املش ،  ۲۲ بهمن ، شهدای رانکوه ، فجر استاد کلایه( تخصصی  بانوان) و زمین ورزشی خرشتم در این مزایده در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

واگذاری

 

 

اشتراک این خبر در :