نماینده منتخب مردم در مجلس دهم گفت: سایت نفتی خزر تنها یک تابلو دارد و وجود این سایت قابل لمس نیست. 

عباسیبه گزارش املش ما ، اسدالله عباسی با اشاره به وضعیت سایت نفتی خزر، اظهار کرد: استان گیلان از ظرفیت های بالایی برخوردار است و این  جنس زیر ساخت ها ابزاری برای توسعه پایدار است.

وی با تاکید براینکه  نوار ساحلی خزر اندوخته ای غنی برای توقف در مرز توسعه پایدار است، تصریح کرد: متاسفانه طی سال های گذشته برنامه ای مدون برای استفاده از این ظرفیت ها تدوین نشده است.

منتخب مردم رودسر و املش با اشاره به این نکته که تنها از سایت نفتی خزر یک تابلو قابل رویت است، اضافه کرد: سایت نفتی خزر تنها یک تابلو دارد و وجود ان قابل لمس نیست.

عباسی با بیان اینکه سایت نفتی خزر یک ظرفیت قابل توجه برای توسعه ایران اسلامی است، ابراز کرد: متاسفانه این سایت به حال خود رها شده است.

عباسی در خاتمه اظهار کرد: دولت به واسطه وزارت نفت باید تکلیف  سایت نفتی خزر را روشن کند./کاسپین

اشتراک این خبر در :