صبح امروز یک دستگاه پژو پارس جنب مدرسه راهنمایی دخترانه سمیه چابکسر واژگون شد.

 به گزارش املش ما صبح امروز یک دستگاه پژو پارس جنب مدرسه راهنمایی دخترانه سمیه چابکسر واژگون شد.
چپ کردن پرشیا

اشتراک این خبر در :