اعضای باشگاه کوهنوردی مهر رامسر ، صبح جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه   ارتفاعات سجیران در اشکورات رودسر را فتح نمودند.

به گزارش املش ما ، ۲۰عضو باشگاه کوهنوردی مهر رامسر صبح جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه به روستای سجیران اشکور عزیمت و پس از ۳ ساعت کوهپیمایی به ارتفاعات این روستا صعود نمودند.

روستای سجیران در ۲۶ کیلومتری رحیم آباد شهرستان رودسر قرار گرفته و بدلیل وجود چشمه آب گوارایش کوهنوران زیادی به این نقطه سفر می کنند(چشمه آب سجیران در ارتفاع ۱۲۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد)

کوهنوردان رامسری کوهنوردان رامسری1

اشتراک این خبر در :