صبح چهارشنبه همزمان با میلاد حضرت عباس(ع) و روز جانباز از تنها جانباز و فرزندان شهدای شاغل در شهرداری چابکسر تجلیل شد. 

به گزارش املش ما ، صبح چهارشنبه همزمان با میلاد حضرت عباس(ع) و روز جانباز از تنها جانباز و فرزندان شهدای شاغل در شهرداری چابکسر تجلیل شد.

دراین مراسم از اسماعیل رحمتی جانباز هشت سال دفاع مقدس و ارسلان خوش گو و سیدمحمدحسینی فرزندان شهدای شاغل در شهرداری تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از کارمندان شهرداری چابکسر

اشتراک این خبر در :