صدیقه کشتکار مدیر مجتمع عشایری شبانه روزی فاطمیه املش بعنوان مدیر نمونه کشور معرفی شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، صدیقه کشتکار مدیر مجتمع عشایری شبانه روزی فاطمیه املش بعنوان مدیر نمونه کشور معرفی شد.

کشتکار فوق لیسانس رشته جغرافیا دارد و در سی و یکمین سال سابقه کاری خود  مدیر مجتمع عشایری شبانه روزی فاطمیه املش است.

در مدرسه ای که به مدیریت وی اداره میشود ۱۳۸ دانش آموز دختر در دو مقطع تحصیلی مشغول به تحصیل می باشند.

لوح تقدیر کشتکار مدیر نمونه املشی

اشتراک این خبر در :