ظهر امروز یک باب منزل مسکونی در روستای مازوکله پشته واجارگاه براثر ترکیدگی کپسول گاز در آتش سوخت.

آتش سوزی مازوکله پشتهبخشدار کلاچای در گفتگو با خبرنگار املش ما  اظهار داشت : ظهر امروز یک باب منزل مسکونی در روستای مازوکله پشته واجارگاه براثر ترکیدگی کپسول گاز در آتش سوخت.

هادی کوچکی افزود:  هنوز از خسارات آتش سوزی گزارشی بدست ما نرسیده است.

اشتراک این خبر در :