عصر پنج شنبه مسابقه قوی ترین مردان در روستای اوشیان چابکسر برگزار شد.

به گزارش املش ما، عصر پنج شنبه مسابقه قوی ترین مردان در روستای اوشیان چابکسر برگزار شد.

در پایان مسابقه آقایان میلاد رمضانپور با ۵۹ امتیاز ،  احمد رمضانپور با ۵۷ امتیاز ، سجاد باشی زر با ۵۲ امتیاز ، اول تا سوم شدند.

همچنین رضا پایکار ، ایمان ابراهیمی ،تمار ابراهیمی،ابراهیم دلمانیان،حسن رضوانی به ترتیب مقام های چهارم تا هشتم را از آن خود کردند.

اشتراک این خبر در :