صبح امروز با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان رودسر همزمان با هفته معلم زنگ سپاس نواخته شد. 

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح امروز با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان رودسر همزمان با هفته معلم زنگ سپاس نواخته شد.

در حاشیه این مراسم مسئولین از نمایشگاه بزرگداشت مقام معلم  بازدید و به تعدادی از معلمین هدایایی اهدا شد.

اشتراک این خبر در :