بزرگترین جشنواره بازی های بومی محلی نیمه شعبان در بخش رحیم آباد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، بزرگترین جشنواره بازی های بومی محلی در بخش رحیم آباد برگزار خواهد شد.

این جشنواره قرار است نیمه شعبان روبروی آموزش و پرورش رحیم آباد برگزار شود.

جشنواره بازی های بومی محلی

اشتراک این خبر در :