بخشداری رحیم آباد با همکاری موسسه آوای تورنگ بمناسبت هفته زمین پاک اقدام به پاکسازی منطقه توریستی سموش رحیم آباد نموده است 

به گزارش املش ما ، بخشداری رحیم آباد با همکاری موسسه آوای تورنگ بمناسبت هفته زمین پاک اقدام به پاکسازی منطقه توریستی سموش رحیم آباد نموده است.

این برنامه ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه ۹ اردیبهشت در منطقه سموش رحیم آباد برگزار خواهد شد.

سموش

اشتراک این خبر در :