نخستین میدان کتاب استان گیلان در شهر کلاچای احداث و بنام “میدان کتاب” نام گذاری شد. 

به گزارش املش ما ، نخستین میدان کتاب استان گیلان در شهر کلاچای احداث و بنام “میدان کتاب” نام گذاری شد.

این میدان به پیشنهاد اداره کتابخانه های شهرستان رودسر و به همت شهرداری کلاچای در این شهر احداث و به نام “میدان کتاب” نام گذاری شد.

به گزارش خبرنگار ما ، ایجاد میادین کتاب یکی از مصوبات اصلی جلسات انجمن شهرستانهاست که به منظور ایجاد دغدغه مطالعه میان اقشار مختلف مردم در میادین اصلی شهر احداث خواند شد.

میدان کتاب کلاچای

اشتراک این خبر در :