صبح امروز کلنگ احداث مسجد شهید رجایی چلارس املش در زمینی به زیربنای ۳۸۳ مترمربع با حضور مسئولین شهرستان املش بر زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار املش ما، صبح امروز کلنگ احداث مسجد شهید رجایی چلارس املش در زمینی به زیربنای ۳۸۳ مترمربع با حضور مسئولین شهرستان املش بر زمین زده شد.

اشتراک این خبر در :