صبح دیروز تعدادی از کارشناسان حوزه معاوت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به شهرستان املش سفر نمودندو از پروژه های در دست اجرای شهرستان بازدید بعمل آوردند.

به گزارش خبرنگار املش ما ،عصر دیروز تعدادی از کارشناسان حوزه معاوت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری به شهرستان املش سفر نمودندو از پروژه های در دست اجرای شهرستان بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید پروژه های راه روستایی، بنیاد مسکن و آب روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

اشتراک این خبر در :