یکی از مشکلات و معضلاتی که همواره  اهالی شهر چابکسر را دچار مشکل ساخته بود ،زباله ها خانگی هستند.

به گزارش املش ما ، یکی از مشکلات و معضلاتی که همواره  اهالی شهر چابکسر را دچار مشکل ساخته بود ،زباله ها خانگی هستند.

شهرداری چابکسر به جهت برطرف کردن این مشکل اقدام به راه اندازی کارگاه بازیافت زباله نموده است تا این مشکل را که چندسالیست اهالی این شهر را رنج میدهد برطرف سازد.

صبح روز گذشته شهردار چابکسر از کارگاه بازیافت زباله بازدید نمود.

به گزارش خبرنگارما ، در این  کارگاه از زباله  ۶ محصول تولید می شود.

کارگاه بازیافت شهرداری چابکسر محصولات کارگاه بازیافت چابکسر

اشتراک این خبر در :