چند روزیست که تابلوی ورودی شهر کلاچای که برای بسیاری از اهالی این شهر نماد محسوب می شود ، به یک شرکت تبلیغاتی واگذار شده است.

به گزارش املش ما ، چند روزیست که تابلوی ورودی شهر کلاچای که برای بسیاری از اهالی این شهر نماد محسوب می شود ، به یک شرکت تبلیغاتی واگذار شده است.

تابلو1

اشتراک این خبر در :