رئیس شورای اسلامی روستای گیل ملک واجارگاه از مراحل پایانی گازرسانی به خانوارهای این روستا خبرداد.به گزارش املش ما ، رئیس شورای اسلامی روستای گیل ملک واجارگاه از مراحل پایانی گازرسانی به خانوارهای این روستا خبردادو گفت: در آینده نزدیک با نصب کنتور گاز اهالی این روستا از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

بهنام مرادی  افزود: با بهره برداری از طرح گاز رسانی ۷۰ خانوار این روستا از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

گازرسانی به روستای گیل ملک گازرسانی به روستای گیل ملک1 گازرسانی به روستای گیل ملک2 گازرسانی به روستای گیل ملک3

اشتراک این خبر در :