سنت حسنه اعتکاف در روزهای ۱۳-۱۴-۱۵ رجب در مساجد شهرستان املش همزمان با سراسر کشور برگزار می گردد و ستاد برگزاری این سنت حسنه ۳۰ فروردین را آخرین روز از ثبت نام معتکفین اعلام نموده است.

مراسم اعتکاف در املشبه گزارش خبرنگار املش ما ، سنت حسنه اعتکاف در سالجاری روزهای ۲ تا ۴ اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در مسجد اعظم و میام محله شهرستان املش برگزار خواهد شد.

براساس اطلاعیه ستاد برگزاری سنت حسنه اعتکاف مسجد اعظم ویژه برادران خواهد بود و مسجد میان محله املش به خواهران تخصیص داده شده است.

همچنین ۳۰ فرورین آخرین روز از ثبت نام معتکفین در شهرستان املش خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما ، در شهر املش دو مسجد و در شهر رانکوه یک مسجد به معتکفین اختصاص یافته است.

اشتراک این خبر در :