مدیر کمیته امداد رودسر از این شهرستان توسط یک خیر خبر داد و گفت: ارزش اقتصادی این فرش ها یک میلیارد ریال می باشد.

عباس رضویبه گزارش خبرنگار املش ما ، عباس رضوی از اهدای ۸۰ تخت فرش توسط یک خیر به نیازمندان این شهرستان خبر داد.

مدیر کمیته امداد رودسر گفت: این ۸۰ تخته فرش در ابعاد ۶متری ، ۹متری،۱۲ متری بوده که برای اهدا به محرمان به این نهاد اهدا شده است.

وی  ارزش اقتصادی این فرش ها را یک میلیارد ریال اعلام نمود.

اشتراک این خبر در :