محمد مایلی کهن مربی سابق تیم ملی کشور به جهت حضور در دیدار فینال مسابقات بین تیم های جوانان سرچور و تیم اتحاد املش ظهر امروز وارد شهرستان املش شد و مورد استقبال مسئولین ورزشی این شهرستان قرارگرفت.

به گزارش خبرنگار املش ما ، ظهر امروز محمد مایلی کهن مربی سابق تیم ملی کشور به جهت حضور در دیدار فینال مسابقات بین تیم های جوانان سرچور و تیم اتحاد املش  وارد شهرستان املش شد و مورد استقبال مسئولین ورزشی این شهرستان قرارگرفت.

در این سفر بهمن صالح نیا ، مربی سابق تیم ملی را همراهی می کند.

اشتراک این خبر در :