اولین سیرک بدون حیوانات در کشور با حمایت شورا و شهرداری رانکوه در این شهر برگزار می گردد.

به گزارش خبرنگار املش ما، شورا و شهرداری رانکوه با حمایت از محیط زیست و حیوانات اولین سیرک بدون حیوانات کشور را در شهر رانکوه برگزار خواهد نمود.

این سیرک ۲۹ و ۳۰ فروردین در سالن شهدای شهر رانکوه برگزار خواهد شد.

سیرک ایرانیان

اشتراک این خبر در :