صبح امروز رئیس اداره فنی و حرفه ای رودسر از موسسات آزاد کارآموزی شهر کلاچای بازدید نمود 

به گزارش خبرنگار املش ما ، صبح امروز هادی یوسفی رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان رودسر از موسسات آزاد کارآموزی شهر کلاچای بازدید نمود .

در این بازدید ها ، آموزشگاه روژین ،تابار رایانه ، آنالیز و مبنا صنعت مورد بازدید قرار گرفتند.

اشتراک این خبر در :