حوزه مقاومت بسیج رحیم آباد در مراسمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حرم ، از مدافعان حرم بخش رحیم آباد تجلیل می نماید.

به گزارش خبرنگار املش ما حوزه مقاومت بسیج رحیم آباد در مراسمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حرم ، از مدافعان حرم بخش رحیم آباد تجلیل می نماید.

مدافعان حرم

اشتراک این خبر در :