عصر دیروز جنگ شادی به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران به همت شهرداری املش در پارک گلستان برگزار شد.

به گزارش املش ما عصر دیروز جنگ شادی به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران به همت شهرداری املش در پارک گلستان برگزار شد.

اشتراک این خبر در :