شنیده ها وقتی واقعیت گرفت که منصور سعادت نژاد در دیدار نوروزی اعضای ستاد و فعالان انتخاباتی با رهبری املشی حضور داشت.

سعادت نژاد و رهبریبه گزارش خبرنگار املش ما ، انتخابات ۷ اسفند سال گذشته با حضور بیش از۱۱۰ هزار نفری اهالی رودسر و املش به پایان رسید و اسداله عباسی کاندیدای اصولگرا توانست پیروز انتخابات باشد.

یکی از داغ ترین شنیده هایی که در ۷ اسفند و روزهای پس از آن نقل می شد  فعالیت علنی بخشدار رحیم آباد به نفع رهبری املشی در روز انتخابات بود.

و اما این شنیده ها وقتی به واقعیت نزدیک شد که منصورسعادت نژاد بخشدار رحیم آباد در دیدار نوروزی اعضای ستادها و فعالان انتخاباتی با محمد مهدی رهبری املشی حضور داشت و اتفاقا عکس یادگاری گرفت.

ایکاش رهبری املشی که پس از شکست در انتخابات همه دستگاههای برگزاری انتخابات را  در مورد تخلفات مورد انتقاد قرارمی داد، جلوی  تخلف بخشدارش در منطقه رحیم آباد که بصورت علنی برایش تبلیغ می کرده است را می گرفت.

به گزارش خبرنگار ما بسیاری از اهالی منطقه رحیم آباد و اشکورات رودسر از عملکرد ضعیف سعادت نژاد بخشدار رحیم آباد گلایه مند می باشند.

اشتراک این خبر در :