جوانه زدن بوته های چای در اولین روز های بهار نوید محصولی پر رونق را برای چایکاران املشی به ارمغان می آورد .

به گزارش خبرنگار املش ما جوانه زدن بوته های چای در اولین روز های بهار نوید محصولی پر رونق را برای چایکاران املشی به ارمغان می آورد .

اشتراک این خبر در :