یک فروشنده قطعات رایانه سبزه سال نو خود را در یک کیبورد کامپیوتر سبز نمود.

به گزارش خبرنگار املش ما، یک فروشنده قطعات رایانه سبزه سال نو خود را در یک کیبورد کامپیوتر سبز نمود.

خلاقیت در سبزه ارایی1

اشتراک این خبر در :