جشن تولد یکی از اعضای حاضر در پست های نوروزی هلال احمر املش روز گذشته برگزار شد.

به گزارش خبرنگار املش ما ، روز گذشته در یکی از پست های نوروزی هلال احمر املش جشن تولد متفاوت برگزار شد

جشن تولد  زهرا یکی از اعضای حاضر در پست های نوروزی هلال احمر املش برگزار شد.

تولد عضو هلال احمر املش

اشتراک این خبر در :