کد خبر: 65694

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ - ۱۷:۱۵

فردا شعب بانک‌های سراسر کشور باز است

شعب بانک‌های کشور از پنج شنبه پنجم فروردین ماه به دلیل پایان تعطیلات رسمی نوروز باز خواهند بود. به گزارش املش ما از پنجم اسفند ماه شعب بانک‌های سراسر کشور فعال خواهند بود. این در حالی است که در تعطیلات نوروزی رسمی کشور نیز تمام بانک‌ها به دستور بانک مرکزی شعب کشیک فعال نیز داشتند. […]

شعب بانک‌های کشور از پنج شنبه پنجم فروردین ماه به دلیل پایان تعطیلات رسمی نوروز باز خواهند بود.

بانک هابه گزارش املش ما از پنجم اسفند ماه شعب بانک‌های سراسر کشور فعال خواهند بود. این در حالی است که در تعطیلات نوروزی رسمی کشور نیز تمام بانک‌ها به دستور بانک مرکزی شعب کشیک فعال نیز داشتند.

بنابراین گزارش بانک‌های سراسر کشور همچنان (به غیر از تعطیلات رسمی) در روزهای کاری تا پایان ۱۳ فروردین فعال خواهند بود.

ارسال دیدگاه

کسب درآمد